TERMS AND CONDITIONS

E-poest samsonite.ee ostud ja müügid 

 

1.             Mõisted

1.1 Müüja – Osterode OÜ, registrikood 10866733 , juriidiline aadress: Estonia, Harjumaa, Tallinn 11415, Suur-Sõjamäe 4.

1.2. Americantourister.ee – elektrooniline pood aadressil www.americantourister.ee.

1.3Ostja 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) alaealised isikud, sealhulgas 14-18aastased,kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks; 3) juriidiline isik .

1.4 Pooled - ostja ja müüja ühiselt.

1.5. Isikuandmed – mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.

1.6 Isikuandmete töötleja Osterode OÜ.

1.7. Kasutamistingimused –  Müüja poolt loodud tingimused e-poe kasutamiseks.

1.8. Kasutajakonto – ostja e-poe lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.9 Kaup - see on e-poe lehel müügil kõikvõimalikud kaubad: kohvrid, käekotid, seljakotid, rahakotid, tarvikud. Antud Tingimuste tähenduses tähistab termin „kaup“ mõistet nii ainsuses kui mitmuses.

1.10. Ostu- ja Müügileping tähendab ostu- ja müügilepingut Ostja ja Müüja vahel, mis moodustab taotluse kaupade tellimiseks, mille esitab Ostja Müüjale  veebilehel Samsonite.ee, ning Ostu- ja Müügitingimusi, mida hiljem täiendatakse ja muudetakse.  

1.11. Privaatsuspoliitika – ettevõtte poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoiustamise reegleid, mida Samsonite.ee kasutab. Privaatsuspoliitika on lahutamatu osa nendest tingimustest.

 

2.    Üldtingimused

2.1. Käesolevad tingimused on lepinguosaliste jaoks siduvad juriidilised dokumendid, milles tuuakse välja nende õigused ja kohustused, kaupade ostu ja tasumise tingimused, kaupade tarnimise ja tagasitoomise viisid ning muud tingimused, mis on seotud Samsonite.ee kauba ostudele ja müügile.

2.2. Müüjal on õigus muuta või täiendada Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliititkat. Muudatuste korral antakse sellest teada vastav info avaldatakse Samsonite.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Samsonite veebilehel.

2.3.  Ostu sooritamisel kinnitab Ostja, et on tutvunud ja nõustub Kasutamistingimustega ja Privaatsuspoliitikaga.Kinnitades Tingimuste lugemise, peab ostja ka kinnitama, et temal on õigus osta Samsonite.ee kaupa ja see vastab siin esitatud ostja määratlusele.

2.4. Ostu sooritamisel kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub Kasutamistingimustega. Ostjal on võimalus nõustuda või mitte nõustuda avaldatuga, mis on sätestatud tingimuste nimetatud punktis, täites registreerimise ajal vormi „Uue kliendi registreerimine“ veebilehel Samsonite.ee, ning iga kord, kui ta esitab kauba ostu tellimuse.

2.5.  Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale teavet või dokumente meili teel, vastutab Ostja selle eest, et esitab alati Müüjale Ostja kehtiva meiliaadressi. Juhul kui Ostja ei värskenda oma andmeid asjakohaselt, ei vastuta Müüja ükskõik milliste kahjude eest, mida Ostja võib kanda selle tulemusena, et oli võimatu temaga ühendust võtta.

 

3.  Kauba tellimise ja ostu-müügi õigussuhted

3.1. Ostjal on võimalik Americantourister.ee ostu sooritada ühel järgnevalt mainitud viisidest: - Registreerides enda e-poe lehel ja sooritades ost läbi Kasutajakonto (sisestades kasutajanime ja parooli); või Americantourister.ee lehel ilma registreerimiseta.

3.2. Juhul kui Ostja kasutab ostu sooritamiseks  veebilehte, loetakse ost sooritatuks ja müügileping Müüja ja Ostja vahel sõlmituks pärast seda kui, Ostja valib toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitab tellimuse. Ostjal on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele. Müüja saadab Ostjale vastavasisulise teavite tellimuse kinnituse kohta Ostjale. Ostu-müügi leping loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui kaup on Ostjale üle antud õigusaktidega ja käesolevaga ettenähtud viisil.

3.3.  Isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse kahe kalendri aasta jooksul alates viimase ostu-müügi sooritamise hetkest. Juhul, kui Müüja peab vajalikuks (näiteks Müüja raamatupidamises ja / või muudes seaduslikes ärieesmärkides), Ostja tellimusi või konkreetse tellimuse ühelt Ostjalt võib olla salvestatud Samsonite.ee veebipoe andmebaasis pikema aja jooksul.

 

4.      Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus Samsonite e-poest kaupu soetada vastavalt Kasutamistingimustele. 

4.2. Ostjal on õigus vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud korrale oma tellimusest loobuda.

4.3. Ostjal on õigus kaupa ümber vahetada või tagasi saata vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud nõuetele.

4.4. Ostjal on muud õigused käesolevates Kasutamistingimustes ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

 

5.     Müüja õigused

5.1. Müüjal on õigus osaliselt või täielikult muuta, peatada või lõpetada Samsonite.ee funktsiooni, samuti muuta elementide paigutust Samsonite.ee juures.

5.2.  Müüjal on õigus peatada või lõpetada Samsonite e-poe tegevus. Sellisel juhul tuleb kõik aktsepteeritud ja kinnitatud tellimused lõpule viia ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

5.3. Müüjal on õigus Ostja tellimus tühistada käesoleva paragrahvi lõikes 10 sätestatud viisil.

5.4. Kui Ostja valib tarnimismeetodi, mida määratleb selle lepingu punkt 10.4, on ostjal ükskõik millise ebamäärasuse korral seoses tellimuses antud teabega õigus astuda Ostjaga ühendusse, kasutades tellimuses olevaid andmeid. Müüja ei vastuta ükskõik millise viivituse või tõrke eest tellimuse täitmises, kui oli võimatu astuda Ostjaga ühendusse, kasutades nende poolt esitatud kontaktteavet.

5.5. Müüja võib oma äranägemise järgi alustada erinevate kampaaniate. Müüja edastab Ostjale otseturunduspakkumis kooskõlas Privaatsuspoliitikas sätestatuga. Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta korraldatud pakkumise tingimusi muuta või lõpetada.

5.6. Müüjal on muud õigused, mis on täpsustatud siin või Eesti Vabariigi õigusaktides.

 

6.      Ostja kohustused

6.1. Ostjal on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele. Juhul kui Ostja soovib ise kaupa kätte saada meie kauplustest, siis on kohustus teha seda lepitud aja jooksul mida määratleb seda lepingu.

6.2. Ostja on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Ostja ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele. Ostja kannab kogu vastutust tagajärgede eest, mida põhjustas nurjumine säilitada logimisteavet.

6.3. Samsonite.ee Ostjad kinnitavad et on loetud ja tutvunud Kasutustingimusega  ja Privaatsuspoliitikaga.Ostja peab täitma Kasutamistingimustes ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

 

7.      Müüja kohustused

7.1. Müüja pakub võimalust kasutada veebipoe teenuseid, käesolevate Kasutamistingimustega või muid Samsonite.ee kehtestatud tingimustega.

7.2. Müüja edastab Ostjale ostetud toote nimetatud aadressile vastavalt käesolevatele Tingimustele.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust. Ostja isikuandmeid võib töödelda üksnes vastavalt Kasutamistingimuste, Privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tingimuste kohaselt.

7.4. Müüja kohustub vastavalt Kasutamistingimustele tagama Ostjale tema tellitud tooted ning võtma kauba tagasi Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel.

7.5. Kui Müüjal tekib probleeme tellitud kauba tarnimisel, on tema kohustus pakkuda Ostjale sarnast toodet. Juhul, kui Ostja ei ole huvitatud Müüja poolt pakutavast tootest, on Müüjal kohustus Ostjale tema raha tagastada, kandes raha Ostja kontole 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul.

7.6. Toodet on võimalik tagastada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud, selle välimus ei ole kuidagi muutunud ja see on etiketi ja ümbrisega ning originaalpakendis ehk täpselt sellises seisus nagu see oli kauba Ostjale üleandmisel. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateiskümne) tööpäeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamisest.

 

8.      Toodete hinnad, makseviisid ja tähtajad

8.1. Kõik Samsonite.ee lehel märgitud hinnad nähtud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. Ostja peab nägema, et teatud kauba hinna makstakse pärast loomist ostukorvi. Kui Ostja ei nõustu hinnaga, peab ta lõpetama tellimise protseduuri.

8.2. Kauba hind ei sisalda tarnetasu, mida kuvatakse e-Poes enne kui Ostja tellimuse teeb. Täpne kohaletoimetamise tasu sõltub tellimuse väärtusest ning kohaletoimetamise asukohast ja teenust. Ostja tasub ise kohaletoimetamise tasu, välja arvatud juhul, kui kaupluses on selgelt märgitud, et tarnimine on tasuta. Müüja võib pakkuda tasuta tarnimise, kui ostusumma ületab teatud summat.

8.3. Müüja saab toote hind pärast tellimuse kinnitamist muutuda üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Ostja ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Ostjal võimalik oma tellimusest loobuda kohe Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Ostjale kogu tema raha.

8.4. Tellimuse eest on võimalik tasuda ühel järgnevatest makseviisidest:

8.4.1. Internetipanga kaudu, mida töödeldab paysera.com (makse tehakse tellimuse ajal);

8.4.2. pangaülekandega (võtab aega kuni 2 tööpäaevani);

8.4.3. maksekaardiga.

8.5. Makse panga kaudu või maksekaardiga tehakse ettemaksena ja seda käsitab maksesüsteem. Muude makseviisidega suunatakse Ostja makseteenuse pakkuja veebisaidile. Olles seal ostja kinnitab ettevalmistatud ülekande vormi ja / või esitab täiendava makseteabe. Nende veebisaitide sisselogimisandmeid ja Ostja sisestatud andmeid kasutatakse ainult maksmise eesmärgil ja neid ei avalikustata ega edastata Müüjale. Pärast makse sooritamist kuvab Poe maksete tulemuse, mida ostja saab näha. Makse loetakse laekumiseks alates kuupäevast, mil raha krediteeritakse Müüja kontole.

 

9.      Tellimuse tühistamine

9.1. Müüjal on õigus tühistada ostja tellimus etteteatamata juhul, kui ostja valib käesoleva lepingu punktides 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.3 loetletud makseviisid ja ei maksa 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

 

10.      Kohaletoimetamine

10.1. Ostjal on võimalik kaubale järele minna Müüja Tallinnas asuvasse Samsonite kauplustesse (konkreetne pood, kus tellimust võib võtta, valitakse tellimuse esitamise ajal kuvatud loetelust, Kaubale järele minnes tuleb Ostjal esitada isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või juhiluba). Kui Ostja valib tarneviisiks kullerteenuse, siis Ostja peab esitama täpse tarneaadressi ja kontakttelefoni.

10.2. Kaubale saab järele minna kauba tellinud isik või tema volitatud esindaja.

10.3. Müüja toimetab kauba Ostjale või tema volitatud esindajale.

10.4. Kui Ostja valib tarneviisiks kullerteenuse,siis:

10.4.1. Ostja peab esitama täpse tarneaadressi ja kontakttelefoni.

10.4.2. Ostja kohustub kaubad vastu võtma. Kullerile tuleb esitada isikut tõendav dokument (kehtiv isikutunnistus, pass või juhiluba). Juhul, kui Ostjal ei ole võimalik kaupa vastu võtta, ent kaup on toimetatud Ostja poolt esitatud aadressile, siis ei ole Ostjal õigust Müüjale esitada kaebust tarnetingimuste mittetäitmise kohta.

10.4.3. Ostja tuleb oma kaubale järgi mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, millal Müüja teavitas Ostjat e-kirja või telefoni teel, et kaup on kohal. Juhul kui Ostja ei tule kaubale õigeaegselt järgi, Müüja hoiustab tellitud kaupa oma laos maksimaalselt 30 päeva (hoiustamine on tasuline 1EUR/päevas), peale seda Müüja lõpetab ostu-müügi lepingut ja tagastatab Ostjale raha ostetud kauba eest. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida ostu-müügi lepingu lõpetamisel, nagu on kirjeldatud eespool.

10.4.4. Kaubale saab järele minna kauba tellinud isik. Kaubale järele minnes tuleb Ostjal esitada isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või juhiluba).

10.5. Müüja jätab endale õiguse muuta tarnimise hinda ja tellimuse summa, millest hakkab kehtima tasuta kohaletoimetamine. Müüja ei ole õigust muuta tarnimise hinda ja tellimuse summa, millest hakkab kehtima tasuta transport,kui  tellimus on Ostja poolt  juba kinnitatud.

10.6. Kaup saadetakse teatatud aadressile Ostjale või tema poolt nimetatud volitatatud isikutele, peale makse laekumist ja sellest algab tasumise kohustus kauba tarnimise eest lõpp punktini, välja arvatud juhul, kui ei esinenud asjaolud kirjeldatud punktis 5.4 käesoleva dokumendi jai sellel juhul tarneperiood algab kuupäevast millal Ostjaga saime võtta ühendust.

10.7. Müüja tarnib kaubad Kliendini vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tarneaja jooksul. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa Kliendile kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul Kliendile tarnima, teavitab ta sellest Klienti.

10.8. Müüja vabaneb vastutusest, kui Ostja on tarnetingimuste reeglite vastu eksinud ning tellimus ei jõua õigeagselt kohale Ostja poolt põhjustatud juhtudel või Ostjapoolse vastuvõtuviivituse tõttu või vääramatu jõu (force majeure) või kolmandate isikute poolt tekkinud rikkumiste juhtudel.

10.9. Pärast kauba vastu võtmist peab Klient veenduma, et kaup vastab nõuetele, sealhulgas kontrollima hinna õigsust ja allkirjastama vastavad dokumendid.  Allkirja andmisega kinnitab Klient, et pakk on heas seisukorras ning kahjustamata. Juhul, kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et pakk on kahjustada saanud (kortsus, märg või muud moodi rikutud), tuleb kahjustused koheselt fikseerida kirjalikus vormis aktis, mis on koostatud kulleri juuresolekul.

10.10. Juhul, kui Klient koheselt kahjustusi ei fikseeri vastavalt p.10.9, Müüja on vabastatud ükskõik millisest kohustustest rikutud või defektiga kauba suhtes.

 

11.    Toote tagastamine ja ümbervahetamine

11.1. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 53, 56, 56(1), 56(2), 56(3), 57 ja Justiitsministri 17.12.2013. a määruse nr 41  võib Ostja tagastada või umber vahetada ostetud kaupa 14 päeva jooksul.

11.2. Suutmaks tagastada kõrgekvaliteediline Kaup, teatab Ostja Müüjale sellest kirjalikult (e-meilitsi) ja täidab tagastusvormi, mille saab siit, et lisada see Kauba tagastussaadetisele tähitud postiga.Tagastatav kaup peab olema KASUTAMATA ja originaalpakendis.

11.3. Neljateistpäevase tähtaja tagastamisõiguse arvestatakse alates kauba üleandmisest Ostjale ja teatama Müüjale nagu kirjeldatud punktis 11.2.

11.4. Kõigi tagastuste tegemisel tuleb järgida järgmisi tingimusi:

11.4.1. Tagastatav kaup peab olema KASUTAMATA ja originaalpakendis;

11.4.2. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, ehk täpselt sellises seisus nagu see oli kauba Kliendile üleandmisel;

11.4.3. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid;

11.4.4. Ostja peab toodete juurde lisama kõik kaubaga kaasas olnud müügidokumendid ning täidetud taotlus tagastuse kohta;

11.4.5. Kulud tagastamise puhul maksab Ostja (v.a. defektse kauba tagastamine);

11.4.6. Ostjale tagastatud kauba eest tasutud summa tagastatakse pangakontole vastavalt punkti 7.6.

11.5. Kui ostja on ostnud Samsonite.ee poolt kauba komplekti (set- 2 või 3 kaupa kokku ), Ostja peab tagastama Müüjale kogu komplekti.

11.6. Müüjal on õigus raha mitte tagastada kui kauba tagastamine ei vasta  nimetud tingimustele.

 

12.       Vastutus

12.1. Ostja on vastutav Müüjale edastatud isikuandmete õiguse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis ebatäpseid andmeid, ei vastuta Müüja järelmite eest ja tal on õigus nõuda kompensatsiooni ükskõik millise Ostja poolt tuleneva kahju eest.

12.2. Ostja on vastutav tegevuste eest, mida ta viib läbi Sasmonite.ee kasutajakontot kasutades.

12.3. Ostja on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Ostja ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele. Juhul kui kolmas isik kasutab Ostja registreerimisandmeid logimiseks veebilehele Samsonite.ee ja sooritab mingit edasist tegevust (näiteks esitab tellimuse), peab Müüja kolmandat isikut Ostjaks.

12.4. Müüja ei vastuta kahju eest, mis tekib Kliendipoolsest Kasutamistingimuses ja/või Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste rikkumisest.

12.5. Iga tekkinud otsese kahju eest vastutab süüdlane osapool ja hüvitab teekkinud kahju eest.

12.6. Müüja ei vastuta Ostu- ja Müügilepingu alusel ükskõik millise viivituse eest ja/või tarnimistõrke või tarnimisviivituse eest, mis on tingitud kolmandatest isikutest või asjaoludest, milliseid Müüja ei suutnud Ostu- ja Müügilepingu sõlmimise hetkel kontrollida või mõistlikult ette näha ega vältida nende tagajärgi (vääramatu jõu (force majeure) juhtum). Kui sellised asjaolud kestavad enam kui 1 (üks) kuu, võivad osapooled leppida kokku Ostu- ja Müügilepingu lõpetamises.

 

13.      Toote kvaliteet ja garantii

13.1. Müüja pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Toode vastab müügilepingule kui toode vastab Müüja poolsele kirjeldusele ning kvaliteedile.

13.2. Müüja ei vastuta selle eest, kui Samsonite.ee tootete suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei vasta toote tegelikule suurusele, värvile või muudele parameetritele seoses pildierinevuse, spetsiifilisus kasutatud elektrooniliste seadmete Ostja poolt või muude tehniliste põhjuste tõttu.

13.3. Ostetud kaubale kehtib 2-aastane pretensiooni esitamise õigus, millest esimene 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks kauplus. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendi näidatud kuupäevadest (see võib olla tšekk, arve, pangaväljavõtte või muu dokument, millest nähtud tehingu sooritamise aeg ning pooled).Kui tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1920, avaldus@komisjon.ee). Kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee

13.4. Juhul kui tootel on garantiisertifikaat siis tootele kehtib lisa garantii tootja poolt, on toote kirjeldusse märgitud vastav info koos garantiiperioodi pikkusega. Toote ostmisel väljastatakse koos kaubaga ka garantiidokument. Erinev garantiiaeg ja teised tingimused on sätestatud kaasas olevates Kauba garantiikaartidel. Rohkem teavet olemasolevate garantiide ja nende tingimuste kohta saab SIIT.

13.5. Müüja ei tee garantiiremonti. Garantiiremonti ja hooldust teostavad Samsonite poolt selleks volitatud remondi-ja hoolduskeskused.

 

14.  Müüja poolt kohaldatud turundusvahendid

14.1. Müüja võib oma äranägemise järgi alustada erinevate pakkumiste kampaaniad. Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta korraldatud kampaania tingimusi muuta või kampaania lõpetada.

 

15.       Lõppsätted

15.1. Müüja Kasutamistingimused on koostatud kooskõlas EU ja Eesti Vabariigi seadustega.

15.2. Müüja ja Ostja vahelised suhted on reglementeeritud Eesti Vabariigi seadusandlusega.

15.3. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Kasutamistingimustes sätestatu täitmisega, proovivad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet, lahendatakse tekkinud vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

15.4. Kokkuleppe mittesaavutusel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse aadressil: Pronksi 12, 10117 Tallinn, ESTONIA,( tel.:+372 6 201 707,www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni(Pronksi 12, Tallinn 10117,www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Lisaks on klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond (Online Dispute Resolutsion) aadressil: http://ec.europa.eu/odr/.